Kontakt

VauPe sp. z o.o.

ul. Fordońska 428
85-790 Bydgoszcz
tel. +48 52 3472404
e-mail:
vaupe@vaupe.pl

NIP 554-023-59-10

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000022811
Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego 100.000 PLN

Biuro Zarządu
tel. +48 52 3472404

e-mail:
k.mazurkiewicz@vaupe.pl 

Dział Księgowości i Kadr
e-mail:
m.lejbman@vaupe.pl
e-mail:
e.wisniewska@vaupe.pl

Kierownik Działu Handlowego
mob. +48 609622553
e-mail:
r.kolski@vaupe.pl

 

 

Dział Zamówień i Sprzedaży

Aleksandra Radziuk (północna część Polski) 
 mob. +48 603063430
 e-mail: handel@vaupe.pl
 

Dział Produktów Niestandardowych
mob. +48 603062888
e-mail: indywidualne@vaupe.pl

Dział Marketingu
e-mail: marketing@vaupe.pl

Dział Eksportu
mob. +48 697545254
e-mail: eksport@vaupe.pl

Dział Produkcji i Magazyn
e-mail:
t.tomaszewski@vaupe.pl

 

 

powrót ::